altaxstudio.jpg

ENTRY | ALTAX NEWS | ALTAX STUDIO | LIBRARY | LEGISLATION | CONTACT

LIBRARY

Publications

STUDIME FISKALE

BOSHLLEKU TATIMOR NE SHQIPERI DHE NE KOSOVE, 2014

INCREASING THE MINIMUM WAGE AS ECONOMIC STIMULUS AND EMPLOYMENT IN ALBANIA, 2014

BARRA TATIMORE NE SHQIPERI DHE BALLKAN, 2014

CMIMI I KARBURANTEVE DHE PESHA E TAKSAVE

A SUMMARY OF THE UPDATES TO THE TAX LAWS UNDER FISCAL PACKAGE 2014

GUIDE PER TATIMIN E THJESHTUAR MBI FITIMIN PER BIZNESIN E VOGEL, 2014

PAKETA FISKALE 2014

LABOR TAX 2014 IN ALBANIA

WAGE TAX IN ALBANIA, 2014

ECONOMY PROFILE OF ALBANIA FOR 2014 (WORLD BANK)

SHPENZIMET BUXHETORE 2013-2014

Investment climate and tax system in Albania, 2013

Punësimi dhe investimet kapitale në Shqipëri

Analiza e treguesve buxhetorë për periudhën 1996 - 2012.

Transferimi i fitimit nëpërmjet çmimit (Transfer pricing) dhe industria nxjerrëse_Shkurt 2013

Performanca e administrimit tatimor dhe indekset e tatimeve në vendet europiane jugore dhe qëndrore, 2012 (Tax Performance in SEE and CE countries, 2012)

Barra Tatimore (Tax Burden) në Shqipëri dhe në Botë, 2012.

Boshlleku Tatimor (Tax Gap) në Shqipëri dhe në Botë, 2012

DEKLARATA VJETORE INTEGRALE E TE ARDHURAVE (D.I.V.A)

D.I.V.A. 2013

Kush, Si, Pse, Kur plotësohet Deklarata Individuale e të Ardhurave 2013

Si të plotësojmë Deklaratën Individuale 2013!

Formati Deklaratës Individuale të të Ardhurave për Rezidentët, 2013

Formati Pagesës së Tatimit mbi të Ardhurat Individuale, 2013

Formati Deklaratës Individuale të të Ardhurave për JoRezidentët, 2013

ECONOMIC AND FISCAL BOOKS

Economic Eye in Democracy

Libri ėshtė njė pėrshkrim i proceseve ekonomike dhe zgjedhjes publike tė qytetarėve

Pushteti Tatimor 1. Lexoni 51 artikuj dhe fakte mbi taksat dhe ekonomine

Pushteti Tatimor 2. Lexoni 51 artikuj dhe fakte mbi taksat dhe ekonomine

PUSHTETI TATIMOR 3

RAPORTE VJETORE 
BANKA E SHQIPERISE (1993-2012)

Raporti Vjetor 1993

Raporti Vjetor 1994

Raporti Vjetor 1995

Raporti Vjetor 1996

Raporti Vjetor 1997

Raporti Vjetor 1998

Raporti Vjetor 1999

Raporti Vjetor 2000

Raporti Vjetor 2001

Raporti Vjetor 2002

Raporti Vjetor 2003

Raporti Vjetor 2004 (mungon Kapitulli III)

Raporti Vjetor 2005

Raporti Vjetor 2006

Raporti Vjetor 2007

Raporti Vjetor 2008

Raporti Vjetor 2009

Raporti Vjetor 2010

Raporti Vjetor 2011

Raporti Vjetor 2012 (6-mujori I&II)

Raporti vjetor 2013

EU Progress Reports for Albania

EU PROGRESS REPORT FOR ALBANIA  (2003-2012)

EU Progress Report for Albania 2003

EU Progress Report for Albania 2004

EU Progress Report for Albania 2005

EU Progress Report for Albania 2006

EU Progress Report for Albania 2007

EU Progress Report for Albania 2008

EU Progress Report for Albania 2009

EU Progress Report for Albania 2010

EU Progress Report for Albania 2011

EU Progress Report for Albania 2012

EU Progress Report for Albania 2013

EU Progress Report for Albania 2014

EU PROGRESS REPORT FOR KOSOVO (2005-2013)

EU Progress Report for Kosovo 2005

EU Progress Report for Kosovo 2006

EU Progress Report for Kosovo 2007

EU Progress Report for Kosovo 2008

EU Progress Report for Kosovo 2009

EU Progress Report for Kosovo 2010

EU Progress Report for Kosovo 2011

EU Progress Report for Kosovo 2012

EU Progress Report for Kosovo 2013

EU Progress Report for Kosovo 2014

13363008.jpeg

OSCE PRESENCE IN ALBANIA REPORTS (2000 - 2013)

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2013

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2012

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2011

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2010

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2009

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2008

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2007

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2006

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2005

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2004 (2)

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2004 (1)

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2003 (2)

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2003 (1)

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2002

OSCE PRESENCE IN ALBANIA - REPORT 2000

kkk.jpeg

STANDARTET KOMBETARE TE KONTABILITETIT

SKK 1 Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare

SKK 2 Paraqitja e pasqyrave financiare

SKK 3 Instrumentet financiare

SKK 4 Inventarët

SKK 5 Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale

SKK 6 Provizionet, pasivet dhe aktivet e kushtëzuara

SKK 7 Kontabilizimi i qerave

SKK 8 Të ardhurat

SKK 9 Kombinimet e bizneseve

SKK 10 Grantet dhe format e tjera të ndihmës

SKK 11 Tatimi mbi fitimin

SKK 12 Efekti i ndryshimeve të kurseve të këmbimit

SKK 13 Aktivet biologjike

SKK 14 Trajtimi kontabël i shoqërive të kontrolluara

SKK 15 Mbi parimet e kontabilitetit dhe të raportimeve financiare nga mikronjësitë ekonomike

ACCOUNTING AND FINANCIAL ANALYSIS

Accounting

Accounting Basics

Accounting Cash Flow

Analysis of Financial Statements

Analysis of Financial Ratios

Financial Statements Analysis

Financial Ratios Analysis

How to Read a Financial Report?

Using Financial Analysis

shqiperia.jpg

FISCAL EXPERT AREA

Find me in LinkedIn

Find me in SSRN

Find me in Scribd

Find me in Ezine Articles

Find me in SlideShare

Find me in Article Base

Find me in Academia

Find me in Twitter

Rritja ekonomike nė Shqipėri: Faktorėt ndikuesė dje, sot dhe nesėr by Eduart Gjokutaj

LEGAL ACTS ABOUT PRIVATIZATION IN ALBANIA

DOKUMENTE FISKALE  (ne shqip)

FATURA TATIMORE 2015

FORMULARI DEKLARIMIT DHE PAGESES TVSH 2015

FORMATET PER KOMUNIKIMIN E RIMBURSIMIT E TVSH 2015

KERKESA PER RIMBURSIMIN TVSH 2015

Fjalor Tatimor Nderkombetar (IBRD)

MENAXHIMI DHE KONTROLLI FINANCIAR I AGJENCIVE PUBLIKE

UPDATEs OF FISCAL LAWS 2014

GUIDE PER TATIMIN E THJESHTUAR MBI FITIMIN PER BIZNESIN E VOGEL, 2014

Lista e tatimeve dhe taksave ne vendet e BE, 2012

Tatimet dhe deklarimet elektronike

INVESTMENT CLIMATE AND TAX SYSTEM IN ALBANIA, 2015

Sqarime per perdorimin e sherbimit e-tax, 2015

TATIMET NE SHQIPERI NE 2008 - 2010

KRAHASIMI PROGRES RAPORTIT TE KOMISIONIT EUROPIAN PER SHQIPERINE 2014-2013. KAPITULLI. 16. TATIMET

PROGRES RAPORTI I KOMISIONIT EUROPIAN PER SHQIPERINE. KAPITULLI 16. TATIMET

PROGRES-RAPORTI I KOMISIONIT EUROPIAN PËR SHQIPËRINË, 2013_KAPITULLI 16. TATIMET

PROGRAMI I QEVERISE SHQIPTARE 2013 - 2017

GUIDE PER TATIMIN E THJESHTUAR MBI FITIMIN PER BIZNESIN E VOGEL

POLITIKA FISKALE DHE RRITJA EKONOMIKE: RASTI I SHQIPERISE

TAKSAT DOGANORE DHE KODI MALLRAVE 2014

TAKSAT DOGANORE DHE KODI I MALLRAVE 2013

TELEFONIA E LËVIZSHME, PESHA NË EKONOMI DHE NË BUXHET, 2005-2010

NDERTIMI DHE TRAJTIMI TATIMOR 2008-2012

ZHVILLIMET E ADMINISTRIMIT TATIMOR GJATE VITIT 2011

Raporti i Investimeve te Huaja Direkte ne Shqiperi ne 2011

SITUATA E EKONOMISË DHE ADMINISTRIMIT TATIMOR SHQIPTAR NË 2010

TREGUESIT E PERFORMANCËS SË TATIMEVE SHQIPTARE DHE VENDEVE TE EUROPËS QENDRORE DHE JUGORE

Komente të Ligjit të Amnistisë 2011

Menaxhimi i Funksioneve të çmimit

Hyrjet dhe Daljet e TVSH

Model Plan Biznesi

Si te bejme nje Plan Biznesi?

Model Raport Kontrolli per TVSH

FISCAL DOCUMENTS (in English)

NEW! TAX GAP IN KOSOVO AND ALBANIA, 2014

Administering Fiscal regimes for Extractive Industries

Sustaining the Recovery: Strategies and Policies for Growth and Stability

DOING BUSINESS ALBANIA 2014

LEGAL PROCEDURE FOR LIQUIDATION OF AN ALBANIAN COMMERCIAL COMPANY

TAX ADMINISTRATION 2013

TAXING WAGES 2013

FEASIBILITY STUDY ABOUT TAX INSPECTORS WITHOUT BORDERS INITIATIVE

TAX EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES

COMPARING TAX EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES

Supporting investment in knowledge capital, growth and innovation

PWC-Paying Taxes 2013 worldwide

Consumption tax trends 2012

Basic Tasks of a Tax Administration

TAXATION TRENDS IN EU 2011

Taxes on Land and Property 2011

Perception of tax agents in New Zealand

Recent developments in SME taxation

Withholding regimes for SMEs and individual taxpayers

Reducing administrative and compliance costs through e-tax solutions

Flat rate taxation schemes in Austria

Korea experiences in VAT administration

VAT rules in Hungary

Taxation of SMEs in Serbia

Further Restructuring for Higher Efficiency and Effectiveness in Bulgaria

SMEs taxation in Slovenia

VAT to Public Bodies

VAT experience

VAT in Brasil

GST and financial services in New Zealand

VAT Pakistani experience

VAT audit manual

Risk Management Strategy in Poland

Taxation of SMEs in Ukraine

Tax compliance cost surveys

Compliance with tax professionals

Role of Tax Professionals In Achieving Improved Tax Compliance

Why taxes matter ?

Fiscal policy in Mediteranean Countries

Determinants of Tax Revenue Efforts in developing Countries

How Does Taxation Affect Quality of Governance

Taxation Trends in EU

Tax Planning

Risk Management Guide for tax administrations

Tax Administrations around the World

Fiscal Exit Strategies

Export tax and Pricing power

Measuring Fiscal Decentralization

Taxing Financial Transactions

Avoiding VAT

Application of VAT to Gambling Industry

Effect of VAT in Germany

VAT and Tax reform in Pakistan

New model for global VAT compliance

Reform of VAT and Excises in Spain

VAT auditing Evasion and Matching

VAT avoidance schemes in UK

Extension of French Reverse Charge

VAT rules in Hungary

VAT experiences and issues

Strategic Transfer Pricing

VAT and Transfer Pricing

Improving Tax Compliance

Indirect Methods to Verify Income

Presumptive Taxation

Tax and Pension Reform in Czech Republic

Tax malpractice damage

Reduce the administrative burden of tax regulations

Economic effects of enlarged EU

Financial leases for tax purposes

Tax policy analysis

TRANSFER PRICING ISSUES

TAX PLANNING

TAX AVOIDANCE AND CORPORATE INTEGRITY

ACCEPTABLE LIMITS OF ATP

ATP AND C.I.T GOVERNANCE

AGGRESSIVE INTERNATIONAL TAX PLANNING

AGGRESSIVE TAX PLANNING

FIGHTING AGGRESSIVE TAX PLANNING

RESPONSES TO AGGRESSIVE TAX PLANNING

CHANGING ROLE OF AUDITORS IN CORPORATE TAX PLANNING

AUDIT REPORT FORMS

Audit Reports for Banks

Audit Report Format

Audit Report Example

Audit Fiscal Data and Unofficial Economy in Albania

Writing Audit Reports

TAX EVASION AND FRAUD

CASH TAX EVASION IN RUSSIA

VAT Fraud & Control of Refunds and Credits

Accounting fraud

Carousel of VAT Fraud

VAT Fraud in Bulgaria

Tax evasion and Tax compliance

VAT: Onward and Upward

VAT: Case study in Serbia

VAT risk areas

BUSINESS TAX EVASION IN TRANSITION

COMBAT TAX EVASION

DELINQUENT TAX AND FRAUD

COMBATING TAX FRAUD

TAX RATES AND TAX EVASION

MODELS OF CROSS BORDER VAT FRAUD

TAX EVASION AND SOCIAL NORMS

TAX EVASION, CORRUPTION AND SOCIAL CONTRACT

GOVERNMENT TRANSPARENCY

ON THE DISADVANTAGES OF TRANSPARENCY FOR GOVERNMENT

OECD Best Practices for Budget Transparency

Assessing and Reforming Public Financial Management

Public Expenditure and Financial Management Handbook

GRADING GOVERNMENT TRANSPARENCY

BUDGET TRANSPARENCY

BUDGETING AND BUDGETARY INSTITUTIONS

DELEGATING POWERS

GOVERNANCE, GLOBALIZATION AND PUBLIC POLICY

INCOME DISTRIBUTION

DELIVERING THE GOODS

MACROECONOMIC FOR EU ACCESION

SYSTEMIC GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY

BUDGET, STATE AND PEOPLE

OPEN GOVERNMENT

TI Annual Report 2008

UNIVERSITETE SHQIPTARE

List of unaccredited institutions of higher education

List of Scam Schools

PROGRAMI EKONOMIK E FISKAL I SHQIPERISE, 2012 - 2014

PROGRAMI EKONOMIK DHE FISKAL PER PERIUDHEN 2013-2015

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM, 2013 - 2015

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM I RISHIKUAR, 2013-2015

PROGRAMI EKONOMIK DHE FISKAL I SHQIPERISE 2014 - 2016

PROGRAMI AFATMESEM BUXHETOR, I RISHIKUAR, 2015-2017

STRATEGJIA SEKTORIALE PER MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE 2014-2020

MOST IMPORTANT INDEXES IN THE WORLD

DEMOCRACY INDEX 2013

GDP AND BUDGETS ALL AROUND THE WORLD

STATISTIKA FISKALE DHE MAKROEKONOMIKE

DOING BUSINESS IN ALBANIA (2010 - 2015)

Plani i veprimit për përmirësimin dhe monitorimin e indikatorëve Të bësh biznes

NEW!!! DOWNLOAD REPORT OF WB "DOING BUSINESS 2015"

Raport Progresi Shqiperia 2014 (anglisht)

Doing Business in Albania 2010.jpg

Doing Businessin Albania 2011.jpg

Doing Business in Albania 2012.jpg

db13.gif

REPORT OF WORLD BANK - DOING BUSINESS 2014

REPORT OF WORLD BANK - DOING BUSINESS 2015

WORLD CORRUPTION REPORT (1999 - 2012)

TI Annual Report 1999

Corruption Report 1999

TI Annual Report 2000

Corruption Report 2000

TI Annual Report 2001

Corruption Report 2001

TI Annual Report 2002

Corruption Report 2002

TI Annual Report 2003

Corruption Report 2003

TI Annual Report 2004

Corruption Report 2004

TI Annual Report 2005

Corruption Report 2005

TI Annual Report 2006

Corruption Report 2006

TI Annual Report 2007

Corruption Report 2007

Corruption Report 2008

TI Annual Report 2009

Corruption Report 2009

TI Annual Report 2010

Corruption Report 2010

Corruption Report 2011

CI2012.jpg

Corruption Report 2012

Corruption Report 2013

LATEST TAX RATES IN WORLD

2012 WORLD TOTAL TAX RATES

WORLD TAX RATES

2012 WORLDWIDE VAT/GST RATES

WORLD CORPORATE TAX RATE 2001-2011

WORLD PERSONAL INCOME TAX RATES 2004-2012

2012 CORPORATE TAX COMPETITIVENESS RANKINGS

2012 WORLD WITHHOLDING TAX RATES

LATEST LIVING COST RATES

COST OF LIVING INDEX 2012

2012 EURO HEALTH CONSUMER INDEX

WORLD INFLATION RATE 2012

WORLD PETROL PRICE, DECEMBER 2012

EUROPE AVERAGE MONTHLY SALARY

WORLD UNEMPLOYMENT RATE 2012

ECONOMIC FREEDOM REPORT (2000 - 2013)

Economic Freedom Report 2000

Economic Freedom Report 2001

Economic Freedom Report 2002

Economic Freedom Report 2003

Economic Freedom Report 2004

Economic Freedom Report 2005

Economic Freedom Report 2006

Economic Freedom Report 2007

Economic Freedom Report 2008

Economic Freedom Report 2009

Economic Freedom Report 2010

Economic Freedom Report 2011

Economic Freedom Report 2012

Economic Freedom Report 2013

Economic Freedom Report 2014

OPEN BUDGET INDEX (2006 - 2012)

OPEN BUDGET SURVEY 2012

OPEN BUDGET SURVEY 2010

OPEN BUDGET SURVEY 2008

OPEN BUDGET SURVEY 2006

taxquotes.jpg